zzzz                    

Billedet på sidehoved

Børne- og Ungeuniverset

Hejnsvig

børnehave - skole - fritid

Billedet på sidehoved

RINGETIDER 2017-18

0. – 3. KLASSE

08.00 – 08.20

Læsebånd / Morgenlæsning

08.20 – 09.00

Undervisning

09.00 – 09.10

Pause

09.10 – 09.50

Undervisning

09.50 – 10.10

Pause

10.10 – 10.55

Undervisning

10.55 – 11.40

Undervisning

11.40 – 11.50

Spisepause

11.50 – 12.20

Pause

12.20 – 13.00

Undervisning

13.00 – 13.20 *

Undervisning - BEVÆGELSE

13.20 – 14.00 *

Undervisning

*Fredage slutter skoledagen kl. 13.00

 

4. – 6. klasse

Mandag – torsdag

 

Fredag                                                                                 

08.00 – 08.20

Læsebånd / Morgenlæsning

08.00 – 08.20

Læsebånd / Morgenlæsning

08.20 – 09.00

Undervisning

08.20 – 09.00

Undervisning

09.00 – 09.10

Pause

09.00 – 09.10

Pause

09.10 – 09.50

Undervisning

09.10 – 09.50

Undervisning

09.50 – 10.10

Pause

09.50 – 10.10

Pause

10.10 – 10.55

Undervisning

10.10 – 10.55

Undervisning

10.55 – 11.40

Undervisning

10.55 – 11.40

Undervisning

11.40 – 11.50

Spisepause

11.40 – 11.50

Spisepause

11.50 – 12.20

Pause

11.50 – 12.20

Pause

12.20 – 13.00

Undervisning

12.20 – 13.00

Undervisning

13.00 – 13.20

Undervisning - BEVÆGELSE

13.00 – 13.40

Undervisning

13.20 – 14.00 *

Undervisning

 

 

14.00 – 14.15

Pause

 

 

14.00 – 15.00 **

Undervisning

 

 

*FRI kl. 14.00 mandage

**FRI kl. 15.00 tirsdage, onsdage og torsdage

Skoledagen er afkortet om fredagen

 

7. – 9. klasse                    

Mandag – torsdag

 

Fredag

08.00 – 08.20

Læsebånd / Morgenlæsning

08.00 – 08.20

Læsebånd / Morgenlæsning

08.20 – 09.00

Undervisning

08.20 – 09.00

Undervisning

09.00 – 09.10

Pause

09.00 – 09.10

Pause

09.10 – 09.50

Undervisning

09.10 – 09.50

Undervisning

09.50 – 10.10

Pause

09.50 – 10.10

Pause

10.10 – 10.55

Undervisning

10.10 – 10.55

Undervisning

10.55 – 11.40

Undervisning

10.55 – 11.40

Undervisning

11.40 – 11.50

Spisepause

11.40 – 11.50

Spisepause

11.50 – 12.20

Pause

11.50 – 12.20

Pause

12.20 – 13.00

Undervisning

12.20 – 13.00

Undervisning

13.00 – 13.20

Undervisning - BEVÆGELSE

13.00 – 13.40

Undervisning

13.20 – 14.00

Undervisning

13.40 – 13.50

Pause

14.00 – 14.15

Pause

13.50 – 14.35

Undervisning

14.00 – 15.00

Undervisning

Skoledagen er afkortet om fredagen.